Privacy Policy

Datum: 10-05-2020

Welkom bij onze versie en visie op de AVG & GDPR en wat wij er aan doen om uw gegevens veilig en vertrouwd te houden.
Zoals u ongetwijfeld in de media heeft kunnen vernemen is per 25 mei 2018 de nieuwe wet op de persoonsgegevens van kracht, de AVG, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit houdt voor eenieder van ons in om eens serieus naar data te kijken en wat er mee gebeurt en dit transparant en gedocumenteerd weer te geven.
Om u een duidelijk overzicht te geven stel ik eerst de definities op zoals deze ook in onze Algemene Voorwaarden, hierna aangeduid als AV, voorkomen en hiermee één geheel vormen.

Definities

 • Afleverlocatie: De locatie waar wij onze diensten/zaken afleveren/ten toon stellen
 • Data: Alle digitale gegevens die gekoppeld kunnen worden aan uw profiel
 • Email: Ook bekend als: mailtje, meeltje, mailbericht en uitsluitend digitaal verzonden via computer, tablet of telefoon
 • Extra informatie: Deze informatie heeft als doel een beter beeld te scheppen van uw wensen en eisen om een goede offerte te kunnen maken
 • Klant: U en uw NAW-gegevens en eventuele extra informatie
 • NAW-gegevens: Naam. Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Email-adres
 • Opdrachtgever: Uw opdrachtgever
 • Opslag-media: Alle vormen van data-dragers zoals: Tape, USB-sticks, Harde Schijven, CD-roms, DVD, BlockChain
 • Persoonsgegevens: Citaat: ”De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn”. 
  Bron
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens
 • Sociale media: Alle mogelijkheden waarbij derden toegang kunnen hebben tot elkaars gegevens en vriendenlijst
 • Verhuurder: Omega Sound Light Events, gevestigd op: De Bunders 3, 4841JD te Prinsenbeek

Uw gegevens

 • Hoe komen we aan uw gegevens?
 • Wat doen we met uw gegevens?
 • Waar worden uw gegevens opgeslagen?
 • Hoe lang slaan we uw gegevens op?
 • Aan wie tonen wij uw gegevens?
 • Kunnen uw gegevens verwijderd worden?

Hoe komen we aan uw gegevens?

Wij als verhuurder kunnen op meerdere manieren aan uw gegevens komen, doch u verstrekt deze zelf aan ons op de volgende wijzen:
 • Via een bericht in Facebook ™ Messenger ™ vanaf onze Facebookpagina 
  https://www.facebook.com/OmegaSoundLightEvents/
 • Via een email naar ons email-adres info(apenstaart)omega-sle.nl
 • Via een SMS-bericht, wij kunnen uw telefoonnummer en/of email-adres opslaan
 • Via een telefonisch gesprek, wij kunnen uw telefoonnummer opslaan
 • Via een ™ FaceTime-bericht, wij kunnen uw telefoonnummer en/of mailadres opslaan
 • Via een persoonlijk gesprek
 • Via een visitekaartje, wij nemen deze gegevens over in onze digitale omgeving
 • Via iemand anders, wij nemen na verificatie deze gegevens over in onze digitale omgeving
 • Via een van de sociale media, wij nemen na verificatie deze gegevens over in onze digitale omgeving

Wat doen we met uw gegevens?

 • Uw gegevens worden door ons gebruikt om uw aanvraag te behandelen en u te voorzien van een offerte/ factuur
 • Indien u akkoord bent met de gedane offerte worden uw gegevens gebruikt voor het opmaken van de factuur en aangevuld met extra informatie zoals; datum waarop de zaken worden bezorgd, het afleveradres, NAW-gegevens van het afleveradres
 • Na aflevering gebruiken wij uw gegevens voor het opmaken van een evaluatieformulier.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden onder meer opgeslagen in de volgende systemen:
 • Op de server van de hosting-provider waar wij onze webpagina en email-systeem laten hosten, hun versie van de AVG treft u hier: 
  https://www.flexwebhosting.nl/algemene-voorwaarden/
 • Op onze webpagina bestaat niet de mogelijkheid om een account aan te maken en worden uw gegevens dus niet opgeslagen
 • Op onze server in het email-archief, dit is beveiligd met 256-bits encryptie en is niet toegankelijk via het internet
 • Op afgedrukte documenten, in onze boekhouding en bij uzelf.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden bij een offerte/contract/factuur sowieso opgeslagen gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar in verband met de bewaarplicht opgelegd door de belastingdienst.
Mocht u na offerte geen gebruik maken van onze diensten, dan ontvangt u na enige tijd een email waarin wij u vragen of wij uw gegevens langer mogen bewaren.
Gegevens in email-archieven worden gedurende langere tijd bewaard en regelmatig een backup van gemaakt buiten onze server om, deze gegevens zijn dus nimmer benaderbaar via internet.
Gegevens die wij via een van de sociale media ontvangen zijn uitdrukkelijk onderhavig aan de voorwaarden van deze sociale media, denk hierbij aan: Google ™, WhatsApp ™, Facebook ™, Snapchat ™, Twitter ™, LinkedIn ™ en anderen.

Aan wie tonen wij uw gegevens?

Wij tonen uw gegevens niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld als wij u als referent willen aandragen bij een nieuwe klant.
Enige uitzondering hier is de belastingdienst, boekhouder, deurwaarder en eventueel een gerechtelijke macht in geval het uitblijven van uw betaling of een geschil.

Kunnen uw gegevens verwijderd worden?

Uw gegevens kunnen verwijderd worden met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst. Dit gebeurd op uw uitdrukkelijke schriftelijke verzoek middels uw klantenpagina.

Afsluiting

Ik hoop hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt over de wijze en zorgvuldigheid waarop wij met uw gegevens omgaan.
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op via:
 T: 0629-510664
 E: info(apenstaart)omega-sle.nl
Met vriendelijke groet,

Omega Sound Light Events,

Claudio Roufs.